Produkty

FVE – režim přímý prodej / zelený bonus

 • Instalace provádíme na všech typech střech průmyslových hal, obecních objektů, rodinných domů, pozemcích…
 • V případě podezření na špatný stav střechy máme svého statika, který provede statické posouzení střechy pro vhodnost instalace FVE
 • Používáme ověřené a kvalitní materiály od renomovaných výrobců

sma


Možnosti připojení FVE do sítě:

Přímý prodej vyrobené energie

Přímé připojení do sítě a prodej 100% vyrobené energie provozovateli distribuční sítě. 

fotovol

Vlastní spotřeba („Zelený bonus“)

Připojení FVE do stávajících rozvodů el. energie v objektu - tento způsob připojení je vhodný v případě, že podstatnou část produkce je možno spotřebovat přímo v objektu a případné přebytky jsou prodávány distribuční společnosti.  
Nabízíme také řešení pro eliminaci přetoků nespotřebované energie a její efektivní využití pro ohřev TUV
fof

 

Ostrovní, záložní a hybridní systémy

ostrovOstrovní systém neboli „Off grid" připojení se využívá v lokalitách, kde není možné připojení na síť, například v odlehlých oblastech, ale také pro mobilheimy, karavany, lodě….

Hybridní systém je stejný jako ostrovní, akorát může být připojen k veřejné distribuční soustavě a v případě nedostatku slunečního záření a nízké kapacity akumulátorů se automaticky systém připojí k síti, případně může nastartovat elektrický generátor se spalovacím motorem (elektroicentrálu) a vykrýt tak okamžitou potřebu elektrické energie.

Dále může být tento systém vybaven zařízením pro efektivní využití přebytečné energie z fotovoltaiky, který může nastat při plné kapacitě akumulátorů, minimální okamžité spotřebě a dostatečného slunečního svitu. V tomto případě je možné automaticky spustit libovolný elektrický spotřebič – nejčastěji topná spirála v zásobníku na teplou užitkovou vodu případně i jiný spotřebič (myčka, pračka, sušička…..)

Veškerá elektrická energie je spotřebovávána v uzavřeném systému a je ukládaná do akumulátorů. 

Nabízíme širokou škálu off-grid systémů, přizpůsobitelných všem druhům použití o výkonech od jednotek wattů, od systémů napájející dopravní značení a veřejné osvětlení přes rodinný dům až po velké průmyslové a komunální aplikace o výkonech do 300 kW, použitelné pro napájení hotelů, škol, nemocnic, průmyslových výroben nebo pro zásobování energií menších obcí.

Pomocí našeho řešení off-grid sítí vznikne stabilní a výkonný zdroj pro rozvod střídavého napětí kterým získáte vlastní a zcela nezávislou síť na stále se zdražující distribuční síti.

Ostrovní síť zajišťuje kvalitní zásobování elektrickou energií, na jaké jste zvyklí z klasických distribučních sítí. Díky modulárnosti systému je relativně snadné tuto síť rychle vybudovat a navíc ji lze dle potřeby rozšiřovat.

Ostrovní systémy využívající obnovitelné zdroje energie jsou nejen „eco-friendly“, ale šetří i náklady na palivo, jsou téměř bezúdržbové a čím dál hospodárnější. Dnes už jsou tyto systémy celkově výhodnější než tradiční výroba energie pomocí diesel-generátorů, které není nutné při použití našeho systému rušit - mohou fungovat jako záložní zdroj při neslunných dnech nebo pro vykrytí špičkových výkonů. Dále lze ostrovní systém kombinovat s větrným generátorem, malou vodní elektrárnou a nebo s klasickou distribuční sítí. Nyní nově nabízíme mobilní kontejnerové řešení

 

Projekční činnost

Máme bohaté zkušenosti s projektováním fotovoltaických systémů od malých jednofázových systémů pro víkendové chaty přes několika set kilowattové instalace na střechách průmyslových hal až po několika megawattové rozlehlé fotovoltaické parky s centrálními invertory , několika trafostanicemi a vyvedením výkonu do vysokonapěťové hladiny.


Námi připravovaná dokumentace v základu obsahuje:

techn
 • Rozmístění modulů
 • Volba konstrukce
 • Stringování
 • Elektrická schémata zapojení
 • Volba měničů
 • Projekt sdružovacích rozvaděčů
 • Návrh trafostanice a VN části FVE
  (je-li žádoucí)
 • Technická zpráva
 • Kabelová výpiska s výpočtem ztrát
 • Specifikace materiálu a výkaz výměr
 • Návrh monitoringu
 • Pozemní instalace mají ještě v základu projekt oplocení a obslužných cest, zabezpečovací a kamerový systém
 • Pro instalace v zahraničí zajišťujeme překlad dokumentace pro stavební povolení do požadovaného jazyka, tudíž od nás obdržíte jednu verzi v ČJ a druhou v příslušné jazykové mutaci

Před výstavbou poskytujeme investorům a instalačním firmám konzultační a poradenské služby, studie proveditelnosti, zajišťujeme statické posouzení objektů, geodetické vytýčení pozemku a zaměření stavby podle projektové dokumentace

V případě potřeby poskytujeme autorský dozor při výstavbě, řešíme krizové situace, které nastanou při výstavbě (výpadek dodavatele, nedostatek materiálu, změna v projektu…) a poskytujeme odborný engineering našimi zkušenými techniky

Po výstavbě zajišťujeme vypracování energetického auditu akceptovatelného bankami pro zajištění refinancování projektu

Provoz a servis FVE

Na základě našich bohatých zkušeností s realizacemi a provozem všech typů FVE známe většinu úskalí, která při provozu elektrárny hrozí a umíme je rychle a bezpečně odhalit a opravit. Právě proto nabízíme servisní činnost v několika úrovních.

Pravidelným servisem prodloužíte životnost, výkon a podpoříte tak maximalizaci Vašich zisků. Servisní služby poskytujeme pro všechny velikosti FVE.

Pro převzetí Vaší FVE provedeme tzv „vstupní prohlídku“

 • Podrobně se seznámíme s fotovoltaickou elektrárnou
 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a porovnáme se skutečným provedením díla
 • Připravíme návrh optimalizace provozu a navrhneme ideální obsah servisní péče o Vaši FVE Stejně jako Vaše auto i Vaše elektrárna potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Ne všichni provozovatelé FVE si uvědomují důležitost pravidelných servisních kontrol. 2 až 10-ti leté záruky na dílo nezajistí zvýšenou spolehlivost a minimalizaci finančních ztrát na Vaší elektrárně...


V rámci servisu provádíme následující činnosti:

provoz a servis.jpg
 • Sledování monitoringu a vyvolání servisního zásahu při zjištění anomálie
 • Kontrola uchycení panelů
 • Střídače – čištění chladících systémů, kontrola funkce
 • AC a DC rozvaděče - kontrola vadných spojů termokamerou, kontrola stavu pojistek a přepěťových ochran, kontrola kabeláže, vývodek
 • Kompenzační rozvaděče - kontrola kapacity kondenzátorů
 • Kontrola stavu a funkčnosti trafostanice
 • Kontrola stavební části TS (zatékání, okapové svody, okapové chodníky, stav fasády)
 • Konstrukce - optická kontrola konstrukcí
 • Uzemnění, vodivé pospojování
 • Pletivo - optická kontrola prověšení pletiva nebo ostnatých drátů
 • panty a zámky - kontrola a mazání
 • sloupky - optická kontrola sedání zeminy a stability kolem
 • Kontrola sesedání zeminy v místech výkopů
 • Nezanedbávejte pravidelnou údržbu Vaší elektrárny. Vrátí se Vám to!
 • Po každém servisním zásahu a pravidelné kontrole vystavujeme protokol o provedených činnostech

 

Monitoring FVE

monitorNepřetržité sledování elektrárny a sbírání jejích provozních údajů, které má za cíl včasnou detekci poruch, minimalizaci ztrát uvnitř elektrárny a optimalizaci jejího provozu.

Nabízíme komplexní monitoring solárních elektráren a měření jejich efektivity, diagnostiku poklesu výkonu a poruch, bankovní reporty dokumentující výnosnost elektrárny a mnoho dalších služeb


Co umíme:

     • Monitoring všech typů měničů (může být i více typů na jedné FVE
     • Monitoring až do úrovně stringů
     • Monitoring elektroměrů
     • Monitoring hlavní rozvodny
     • Meteorologické měření osvitu, rychlosti větru, teplotu panelů, okolí….
     • Varování při poklesech výkonu
     • Reporty mailem
     • SMS varování při výpadku FVE
     • Přehledné bankovní reporty
monitor2
     • Propojení s distribuční soustavou
     • Srovnávací diagramy a tabulky s enegretickým auditem
     • Online zobrazení technologických ztrát
     • Zjištění přesné účinnosti měniče
     • On-line zobrazení performance ratio
     • Automatické aktualizace
     • Možnost propojení s dispečerským řízením a regulací PQ

Jednoduchý a přehledný systém s propracovanými uživatelskými funkcemi a přístupovými právy oddělenými pro servisní techniky, majitele FVE a aplikace s výstupem pro prezentaci na Vašich webových stránkách nebo na LCD televizoru ve vestibulu vaší společnosti.

Náš monitoring lze použít také pro vodní a větrné elektrárny